Wycieczki

W Gniazdach Orłów - wycieczka jednodniowa

Cena obejmuje:

 • Transport autokarem/busem, do dyspozycji grupy, zgodnie z przepisami AETR,
 • Ubezpieczenie imienne grupy – uczniów oraz opiekunów – NNW – Signal Iduna PTU S.A., Umowa Generalna Nr 206006, suma ubezpieczenia 10000 PLN
 • Opieka pilota - przewodnika
 • Realizacja programu i rezerwacje wejść do zwiedzanych obiektów
 • Opłaty parkingowe i drogowe

Cena nie obejmuje:

 • Koszt biletów wstępu
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Program:

 • Gniazda Orłów: tworzenie kolekcji – ruiny zamków w Rabsztynie, Podzamczu i Smoleniu,
 • Pustynia Błędowska - z wodą czy bez?
 • Zamczysko Ogrodzieniec i Męczarnia okrutnego Warszyckiego, legenda Czarnego Psa,
 • Zamek Pilcza w Smoleniu, legenda o tureckich jeńcach
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek, tereny rekreacyjne

Uwaga:

 • Pilot nie pełni funkcji wychowawczych