O nas

Firma ZWORNIK powstała w maju 2009 roku jako kontynuacja dotychczasowej działalności założycieli - pracy z dziećmi i młodzieżą, kadrą wychowawczą i nauczycielską. Stosując nowatorskie metody, opracowując autorskie programy - skutecznie broni się przed rutyną i schematyzmem.

Klientami są nie tylko zorganizowane grupy szkolne dziecięce i młodzieżowe, zespoły pracowników firm ale również klienci indywidualni, do których skierowana jest oferta wakacyjna - letnia i zimowa.

Od 2011 roku firma ZWORNIK. Szkolenia i Podróże. Małgorzata Jakubiak figuruje w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/60/2011 oraz posiada Gwarancję Ubezpieczeniową Turystyczną nr M 208808, udzieloną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A