Wycieczki

Oblęgorek i Tokarnia - wycieczka jednodniowa

Cena obejmuje:

 • Transport autokarem/busem, do dyspozycji grupy, zgodnie z przepisami AETR,
 • Ubezpieczenie imienne grupy – uczniów oraz opiekunów – NNW – Signal Iduna PTU S.A., Umowa Generalna Nr 206006, suma ubezpieczenia 10000 PLN
 • Opieka pilota wycieczki, przewodników miejscowych
 • Realizacja programu turystyczno - edukacyjnego
 • Rezerwacje wejść do zwiedzanych obiektów
 • Opłaty parkingowe i drogowe

Cena nie obejmuje:

 • Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
 • Możliwość rezerwacji pizzy na zakończenie imprezy

Program:

 • Dar Narodu dla wielkiego pisarza polskiego - Henryka Sienkiewicza: wizyta w multimedialnym Muzeum poświęconym jego pamięci, barwna opowieść i tajemnicze drzwi...
 • Muzeum Wsi Kieleckiej: wędrówka po skansenie – questing z podziałem na grupy, wizyta we dworze z Suchedniowa – „jak kiedyś szlachta mieszkała”
 • Chęciński klaster turystyczny- Centrum Nauki Leonardo, ogród doświadczeń i ogród barokowy
 • Dwór Branickich – spotkanie z Sarmatą

Uwagi:

 • Pilot nie pełni funkcji wychowawczych